Organisatie

Het museum draait volledig op een zeer gemotiveerd team van vrijwilligers.

Medewerkers

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Rondleidingen

Automatisering

Restaurator Toverlantaarns

Restaurator Lantaarn platen

Redacteur/schrijver

Verhalen vertellerMartin Vliegenthart

Vacant

Peter Vliegenthart

Sissi Karsten

Theo zentveld

Rob Hensen

Vacant

Vacant

Vacant

Vrijwilligers gezocht

Het museum is op zoek naar vrijwillgers.

Voor het toezichthouden, het verstrekken van informatie en het ontvangen van onze gasten zoeken wij vaardige gastvrouwen en gastheren.

Voor het in kaart brengen van onze collectie en het bedenken van exposities en het onderhouden / repareren van onze collecties zijn op zoek naar slimme oplossers, creativelingen en nauwkeurige inventarisators.

Ook zijn we met spoed opzoek naar een goede verhalen verteller, die boeiend kan vertelen bij de toverlantaarnplaten

Zie ook onze vacatures.

Stichting

Het Toverlantaarn Museum is een stichting zonder winstoogmerk.

Het museum heeft sinds 18 juni 2019 de status van Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). En heeft tevens de aanwijzing van Culturele ANBI.

Doelstelling

Wij dragen zorg voor de instandhouding en het beschikbaar stellen van de collectie toverlantaarns, toverlantaarnplaten, de daarbij behorende accescoires en de bibliotheek.

Stichtingsgegevens

Naam:

RSIN/Fiscaalnummer:

Inschrijving Kamer van Koophandel:

Locatie:

Postadres:

Huishoudelijk Reglement

Meerjarenplan


Stichting Toverlantaarn Museum Heiloo

860147952

75114275

Landgoed Willibrordus, Willibrord Business Centrum, Kennemerstraatweg 464 -1.32, Heiloo

Druijfplaats 54, 1657 LX, Abbekerk

Huishoudelijk Reglement Stchting Toverlantaarn Museum Heiloo.pdf

Beleidsplan Stichting Toverlantaarn Museum Heiloo 2020-2024.pdf