Steun onze Stichting en laat hiermee de Toverlantaarn branden !

Eenmalinge donaties, klein of groot, zijn heel welkom op rekeningnummer NL09 RABO 0351 3268 12 t.n.v Stichting Toverlantaarn Museum Heiloo, onder vermelding van 'eenmalige donatie' en eventueel uw contactgegevens, want wij zouden je graag persoonlijk willen bedanken.

Een bezoek aan het Toverlantaarn Museum Heiloo laat zien dat deze collectie een historisch onderdeel is van de ontwikkeling van de cinema.

Het museum is de plek waar ontmoeting, educatie en kennisontwikkleing voorop staan.

Een plek die mede bestaat dankzij de bijzondere steun van particuliere schenkers.

Donateurs worden betrokken bij het museum en genieten van exclusieve en bijzondere evenementen binnen en buiten het museum

 

Vrienden

Je bent al vriend voor € 12,50 per jaar.

Als vriend ontvang je de nieuwsbrief en word je uitgenodigd voor lezingen en speciale activiteiten.

Schenken

Natuurlijk kun je ons ook objecten schenken of (eenmalig) een bedrag doneren waarmee je het museum ondersteunt. Je kunt hierover altijd met ons in gesprek gaan.

Eenmalinge donaties, klein of groot, zijn heel welkom op rekeningnummer NL09RABO0351326812 t.n.v Stichting Toverlantaarn Museum Heiloo, onder vermelding van 'eenmalige donatie' en eventueel uw contactgegevens, want wij willen je natuurlijk kunnen bedanken.

Nalaten aan het museum

Via uw testament kunt u van grote betekenis zijn voor het Toverlantaarn Museum Heiloo. Je kunt in uw testament kiezen voor een vast bedrag (legaat) of een erfstelling. Vanwege de ANBI-status zijn nalatenschappen vrijgesteld van erfbelasting.

Mocht je voornemens zijn het museum een bedrag na te laten, dan komt dit volledig ten goede aan het museum. We gaan graag met je in gesprek over een speciale bestemming van uw nalatenschap. Nalaten kan ook in de vorm van objecten, waarmee je onze collectie wilt versterken.

Je kunt hierover altijd met ons in overleg gaan.

ANBI

Het museum heeft sinds 18 juni 2019 de status van Algemeen Nut Beoogende Instelling en heeft tevens de aanwijzing van culturele ANBI. Uw giften zijn aftrekbaar van de Belasting.